LUFTRENARE

Garnsviken erbjuder två olika typer av luftrenare från Airforte:

AERO 750 och AERO 1000 BM

De avlägsnar lukt och skadliga partiklar och är avsedda för rum där svamp, bakterier, damm samt mikropartiklar påverkar luftkvalitén. Aggregaten använder inte något ozon och ger inte upphov till några skadliga rest- eller biprodukter.

Lämpliga objekt är:

 • Bostadshus
 • Kontor
 • Daghem och skolor
 • Offentliga lokaler
 • Sjukhus
 • Djurkliniker
 • Hotell

AERO 1100 OD

Den är avsedd för att eliminera odörer, gaser, mögel och bakterier. Höga halter av svavelväten reduceras effektivt.

Lämpliga objekt är:

 • Soprum
 • Avfallsstationer
 • Reningsverk
 • Pumpstationer för avloppsvatten 

AERO700

dAERO1000 BM

fAERO1100 OD