Fakta om fukt - När händer vad?

100 % RF

Dimma eller regn uppstår
Salmonellabakterier dör under ca 93-96% RF

90% RF

Hög risk för bakterietillväxt

80% RF

Årsmedelvärdet utomhus i Sverige

70% RF

Risk för mögeltillväxt ökar kraftigt över denna gräns

60% RF

Choklad får vita fläckar över denna fuktgräns

55-66% RF

50% RF

Risken för korrosion ökar kraftigt över denna gräns

35-40% RF

Snickeritorrt virke

15-20 % RF

Maxfukt vid tillverkning av brustabletter

10% RF

Maxfukt vid gelatintillverkning

5% RF

Lägre än 5% RF krävs vid tillverkning av högspänningskabel

1-2 % RF

Maxfukt vid litiumbatteritillverkning