Varför uppstår fuktskador?

Korrosion

Järn och stål rostar inte om luften har en relativ fuktighet under 50%.


 


 


Kondensering

Vatten kommer inte att kondenseras på en yta så länge luften har en daggpunkt som är lägre än ytans temperatur.


Isbildning

Is kommer inte att bildas på en yta om luften har en daggpunkt som är lägre än ytans temperatur.


 

 


Mögel och svamp

Mögel- och svampangrepp kan förebyggas och stoppas om omgivande luft hålls under 70% RF.


Produkttorkning

När man torkar produkter är det viktigt med låg relativ luftfuktighet för att processen ska uppnå optimal hastighet.
Om produkterna är värmekänsliga kan en låg relativ luftfuktighet endast möjliggöras med sorptionsavfuktning.


 


Hantering av hygroskopiska material

För att bibehålla kvalitén av hygroskopiska material, som konfektyr, läkemedel och torkade matvaror, krävs en låg relativ luftfuktighet genom hela produktionskedjan.
Den relativa luftfuktigheten bör i de flesta fall ligga under 50%, medan vissa material, som exempelvis pulver för färdigdrycker, kräver en relativ luftfuktighet under 15%.


 Elektronik

Elektroniska komponenters egenskaper förändras vid hög relativ fuktighet.


Lukter

Eftersom luktämnen bärs av fukt, kan dålig lukt kraftigt reduceras om den relativa luftfuktigheten hålls under 50%.


 


 


Bakterier


Hygroskopiska material drar åt sig fukt vilket gynnar bakteritillväxten. Genom att hålla den relativa luftfuktigheten under 50% minskas bakteriernas förmåga att överleva och förökas.