Luftavfuktare i krypgrund

Mögelproblem i krypgrunder drabbar inte enbart fuskbyggen eller gamla hus. På grund av byggnadssätt med krypgrund är många hus i riskzonen. Under mycket fuktiga somrar brukar man kunna se en markant ökning av antalet fall med fuktskador i krypgrunder i Sverige. För att undvika fukt- och mögelskador ska man hålla en nivå av relativ fuktighet under ca 70% RF*.

 

 

 

 

 

Installationen skapar ett undertryck i grunden. Detta minskar luktproblem från grunden samt är en fördel även i radonhus eftersom gasen då sugs ut från grunden.

 

För att minimera energiförbrukningen bör man låta en hygrostat (fuktmätare) styra avfuktaren. Hygrostaten startar avfuktaren när fuktigheten blir för hög och stänger av den när den blir tillräckligt låg.
Till hygrostaten kan man koppla en kontrolldosa med lampa som varnar för hög fuktighet i grunden. Dosan installeras väl synlig inne i huset.

Den torra luften blåses ut genom rörsystem (gula pilar) och sprids i hela grunden när den sugs tillbaka till avfuktaren (gröna pilar)

Alla ventiler blockeras för att förhindra att fuktig utomhusluft kommer in i grunden.

Avfuktaren avlägsnar fukten genom en luftström som blåses ut utanför huset (blå pil).

 

* RF = Relativ fuktighet. Relativ fuktighet är lite förenklat "den procentuella mängd vatten som finns i luften, jämfört med luftens maximala möjliga vattenmängd vid aktuell temperatur". Vid 100% RF bildas vattenånga.