Luftavfuktare i vindsutrymme

Mögel börjar växa om det är tillräckligt fuktigt, dvs om den relativa luftfuktigheten överstiger ca 75%. Mögel i vindsutrymmen är en relativt ny företeelse som kan bero på flera orsaker.
Som exempel kan nämnas:

 • Idag har våra hus mycket värmeisolering mellan bodelen och vindsutrymmet. Detta hindrar värme från att stiga upp till vinden, den blir kallare och därmed relativt sett fuktigare.
 • Förr värmdes husen ofta med t ex en oljepanna och skorstensstocken
  värmde då upp vinden, samtidigt som ventilationen i bostaden förbättrades.
 • Sammantaget gav detta en lägre fuktbelastning på vinden. Med andra ord
  kan byte av uppvärmningssystem innebära att risken för fuktproblem på
  vinden ökar.
 • Fuktig inomhusluft kommer upp på vinden genom otätheter i bjälklaget
 • Ju lägre temperatur på vinden, desto högre relativ luftfuktighet.

Spirokanaler sprider torrluften (gula pilar) jämnt i vindsutrymmet

Hygrostat inställd på önskat RF-värde.

En sorptionsavfuktare praktiskt installerad mot en vägg.

Regenereringsluft tas utifrån så att tryckbalansen på vinden ej förändras.

Sladdlös logger med varningslampa. Larmar om RF på vinden överstiger inställt värde.

Självdragsventilation tätas.

 

* RF = Relativ fuktighet. Relativ fuktighet är lite förenklat "den procentuella mängd vatten som finns i luften, jämfört med luftens maximala möjliga vattenmängd vid aktuell temperatur". Vid 100% RF bildas vattenånga.