Försvaret

Militär förvaring

Sedan 1960-talet har sorptionsavfuktare använts av försvarsmakter i länder över hela världen i syfte att bevara materiel. Om man inte reglerar luftfuktigheten i ett lager, kan lägg mögel och rost uppstå. Känslig elektronisk utrustning kan sluta fungera. En avfuktare ser till att den relativa fukten, RF, inte överstiger ett visst värde. Detta innebär att värdefullt materiel är i gott skick när den behövs.

Bergrum, hangarer och förråd

Genom att kontrollera luftfuktigheten, skyddas den lagrade materielen i t ex bergrum, hangarer och förråd. Underhållskostnaderna kan kraftigt reduceras med hjälp av avfuktning, speciellt för känslig elektronisk utrustning.

Avfuktare från Seibu Giken DST AB används av försvarsmakter i bland andra följande länder:
Belgien, Norge, Finland, Frankrike, Tyskland, Sverige, Schweiz, Storbrittanien och Italien.