Kraftstationer

Fuktproblem i kraftstationer

Byggnader som tillhör ett kraftverk är viktiga att skydda mot fuktskador. Stora mängder fukt avdunstar från vattenytorna samt från in- och utloppsrör med vatten. Eftersom anläggningarna ofta är tillslutna bildas kondens. I kalla rum ligger luftfuktigheten vanligtvis runt 65% RF (relativ fukt) och korrosion bildas vid luftfuktighet över 50% RF.

Lösningen är avfuktning

En luftavfuktare kontrollerar den relativa luftfuktigheten i ett rum eller i en hel anläggning. Man undviker korrosion samt el- och elektronikproblem orsakade av fukt. Underhållnadskostnader av kraftverk är ofta onödigt höga och med hjälp av torr luft slipper man stänga av hela eller vissa delar av kraftverket för underhållsarbete.