Ishallar

Fuktproblem i ishallar

Fuktproblem uppstår lätt i ishallar. Från isbanan avdunstar vatten och ofrivillig ventilation uppstår när ytterdörrar och portar öppnas. Varm och fuktig luft kommer då in i ishallen och kondens bildas på kalla ytor, framför allt i taket. Fukten droppar ned på isbanan med försämrad iskvalitet. Fuktenökar risken för mögel, röta och korrosion. Det händer också att det uppstår dimma i ishallar som saknar ett reglerat inomhusklimat.

Det finns en enkel lösning

Det går att lösa fuktproblem i ishallar genom att installera en avfuktare och därmed sänka luftfuktigheten till en önskad nivå. I ishallar med avfuktare undviker man dålig isoch korrosion samt får ett bättre inomhusklimat för dem som arbetar där. En avfuktare från Seibu Giken DST kräver inga speciella underhållsåtgärder.