Läkemedel

Fukt och hygroskopiska material

Fukt finns alltid i luften i större eller mindre mängd. Substanser till tabletter är extremt fuktupptagande, d v s hygroskopiska. Fukt påverkar produkternas vikt, dess hållfasthet och kvalitet. Skyddar man inte fuktkänsliga ingredienser måste de eventuellt kasseras vilket är betydligt dyrare än att reglera sitt inomhusklimat.

Renrumstillverkning och labblokaler

En kontrollerad fuktighet i lokalerna ger förutsättningar för experiment under kontrollerade former.

Tablettslagning och dragering

Vid tablettslagning och dragering kan man bibehålla produktionskapaciteten, eller till och med öka den, genom att kontrollera fuktigheten i produktionslokalen. Ingen risk att tabletter klibbar fast i maskiner.

Blandning och vägning

Vid blandning och uppvägning av hygroskopiska ingredienser är det viktigt att hålla en kontrollerad fuktighet i lokalen. Vid blandning av flera substanser kan produkterna variera i vikt mellan olika dagar om den relativa fukten varierar.