Torrluftlager

Torrluftlager används inom många områden, från bevaring av trä och säd till förvaring av krigsmateriel som fordon och elektronisk utrustning. Som namnet antyder, spelar luften en högst avgörande roll för att lagringen ska fungera. Avfuktning är mer ekonomiskt och mer effektivt än att värma upp lokalen.

Korrosion

Förvaring av materiel som kan rosta kräver låg luftfuktighet för att inte t ex bilar och flygplan ska förstöras. Järn och stål rostar inte så länge luftfuktigheten ligger under 50%RF (relativ fukt).

Mögel

Vid förvaring av organiska material bör man komma ihåg att för hög luftfuktighet väcker liv i de mikroorganismer som bildar mögel och svamp. För låg RF kan också orsaka skador så en reglerad luftfuktighet krävs. Mögel och svamp bildas först då luftfuktigheten överstiger 70%.

Bakterier

Även bakterier bildas vid för hög luftfuktighet. Gränsen ligger olika för olika typer av bakterier men merparten av dem har svårt att överleva vid relativ fukt under 50%. Denna gräns är viktig att tänka på vid förvaring av olika matvaror.

Lösningen är att avfukta

En luftavfuktare reglerar den relativa luftfuktigheten i lagerlokalen och varorna kan förvaras under längre eller kortare tid med bibehållen kvalitet.