Museum

Jämnt och torrt klimat

Inomhusklimat i muséer och arkiv bör hållas konstant och jämnt. Stora variationer i temperatur samt luftfuktighet är skadliga och kan orsaka kondens eller sprickbildning i t ex gamla böcker. Organiska material innehåller mikroorganismer som kan väckas till liv av fukt och värme. Avfuktning är en mycket bra metod att kontrollera fukten i lokaler för museiföremål, konst, böcker eller mikrofilm.


Att bevara vårt kulturarv till eftervärlden

Fukt är ett av flera hot mot bevarandet av museiföremål. Tavlor, möbler och andra konstföremål är oftast gjorda av organiska material. Dessa material innehåller mikroorganismer som utvecklas och växer vid för hög luftfuktighet. Även konstföremål av tenn, järn och andra metaller angrips när luftfuktigheten blir för hög.

Varför avfukta?

För att i möjligaste mål undvika dyrbara och komplicerade restaureringskostander kan man se till att dåligt klimat som orsakar kemiska förändringar undviks. Regleras luftfuktighet så kommer inga bakterier, mikroorganismer eller korrosion att kunnas bildas.