Shipping

Möjligheterna att utnyttja torrluftens fördelar är stora inom shippingbranschen. Framför allt kan man minska stilleståndstiderna i hamn för tankers som byter last.
Genom en mobil eller fast avfuktarenhet blir upptorkningsprocessen kortare. Vid frakt av hygroskopa produkter som tex kaffe, te, tobak eller papper kan man på ett kostnadseffektivt sätt försäkra sig mot fuktskador.

Oljeplattformar

Avfuktning är ett ekonomiskt och tidsbesparande alternativ till att rostskyddsmåla. En avfuktarinstallation kostar en bråkdel av vad det kostar att blästra och måla i tex plattformens ben.


Avfuktning kortar torktider

På senare år har flera rederier utnyttjat möjligheten att använda avfuktning för att korta ned torktiderna då man målar, även under gång. Metoden gör också att ytorna är torra, även i fuktigt klimat, då man skall måla dem.

Korrosion

Järn och stål rostar inte så länge luftfuktigheten ligger under 50%. När man fraktar steel-coils och rales kan man genom att reglera luftfuktigheten undvika rostangrepp.

Lösningen är att avfukta

Avfuktning kan med fördel användas i ben på oljeplattformar och i tomrum i skepp (void spaces). En luftavfuktare kontrollerar den relativa fuktigheten i lastutrymmen och varorna kan fraktas under längre eller kortare tid utan att skadas av fukt och mögel.