Poolrum

Från en simbassäng sker ständigt en förångning. Om man inte avlägsnar vattenångan löpande blir luften mycket fuktigt vilket förutom att ge ett obehagligt inneklimat, även kan orsaka stora problem som mögel- och svampangrepp, korrosion mm. Problemen är som störst när det är kallt ute.

Att tänka på:

  • Hög vattentemperatur ökar förångningen
  • Hög lufttemperatur minskar förångningen (vid given relativ fuktighet)
  • Luftrörelser över vattenytan förvärrar förhållandet
  • Simhallen bör ha ett svagt undertryck för att hindra fuktvandring mot kallare zoner
  • Variation i vattentemperaturen på veckobas bör undvikas.

Garnsviken erbjuder både mindre poolavfuktare som är speciellt utvecklade till privata swimmingpooler och bubbelpooler samt större avfuktare för luftbehandling i simhallar och spaanläggningar.